بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

خود اظهاری حلقه های تربیتی

برای شرکت در جشنواره صالحین خواهشمند است موارد زیر را به دقت تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید.

خواهشمند است به سوالات زیر به دقت جواب دهید:

آیا حلقه شما خروجی (حوزه علمیه،رتبه برتر کنکور و یا....)داشته است؟ *

آیا حلقه تربیتی شما در فعالیت های پایگاهی نقش اصلی را انجام می دهد؟

گروه تربیتی شما تا کنون در اردو های جهادی شرکت نموده است؟ *

X
کد بنر محک